• Poshakh Ki Izzat
  • Badshah Ke Teen Sawaal
  • Marizon ka ilaaj
  • Kissa Andhe Bhikari ka
  • Mulla Ka Mukadama
  • Khoja ki Buddhimani