• Cast: Teja Sajja, Dhaksha and Anandhi
  • Direction: Prasanth Varma
  • Music: Mark K Robin