• Cast: Vishwak Sen, Ruhani Sharma
  • Direction: Sailesh Konalu
  • Music: Vivek Sagar