• Starring: Amal Shah, Govind Pai, Dulquer Salman, Shane Nigam
  • Direction: Soubin Shahir