• Cast: Priyadarshi, Ananya, Jhansi, Ananda Chakrapani
  • Direction: Raj Rachakonda
  • Music: Mark K Robin