• Cast: Vishwak Sen, Tharun Bhascker, Saloni Mishra, Harshita Gaur
  • Direction: Vishwak Sen
  • Music: Vivek Sagar