SPORT

Tamil Nadu team

CHENNAI, OCT. 7. The South India gymnastics championship for boys and girls will be held at Thiruvananthapuram on October 9 and 10.

The Tamil Nadu team: Sub-juniors: S. Jegadesh, V. Selva Ganesh, S. Vikram, R. Navamani, T. Shenbaga Valli, S. M. Shankari; Juniors: R. Poovannan, R. K. Navakanth, T. Ponnambalam, Hemalatha Venkatraman, S. Nivethitha Sri, Arthi; Seniors: Jeyachandran, Pushparaj, Vekateswaran, Manju Priyadarshini, M. Tamilarasi, Sai Pramothitha.