SPORT

Smooth sailing for the seeded players

Special Correspondent

BANGALORE: The seeds cruised through as the main draw commenced in the Union Bank seventh all-India junior ranking badminton tournament here on Tuesday.Important results: (first round) Boys: U-13 singles: Aditya Joshi bt M. Kanishk 21-11, 21-14; M.R. Ankush bt M. Raghu 21-14, 21-9; Vishal Upendran bt S. Bichu 21-16, 12-21, 21-16; Syed Suban Ali bt Siril 22-20, 16-21, 25-23; Jignesh Dewlekar bt Rishab Sahadev 21-14, 16-21, 22-20; Nachiket Dhamanker bt D.D.S. Gopikrishna 21-15, 21-16; Utkarsha Arora bt Sudeep Suresh 17-21, 21-11, 21-18; Rahul Yadav bt Sanyam Shukla 21-18, 17-21, 21-13; Amey Pawar bt Harshith Agarwal 21-12, 21-12; Loksai bt A. Likith 21-17, 16-21, 22-20; Harsheel Dani bt V. Vishal 21-4, 21-6.

U-16 singles: Naoba Meitei bt Nipun Dhumra 14-21, 21-19, 24-22; K. Shrikanth bt Arslan Naqvi 17-21, 21-16, 21-10; Shashank Menon bt Trinankur Nag 21-14, 19-21, 21-17; Sudhanshu Medsikar bt K. Akshay 21-18, 21-16; Anandeep Mishra bt V.H. Bharath 25-23, 22-20; Surya Prakash bt Sai Praneeth 21-14, 11-21, 21-15; Abhij Deshpande bt Surender Ratti 21-10, 22-24, 23-21; Aditya Joshi bt Abhilash Sharma 16-21, 21-18, 22-20; Bhaskar Chakraborty bt Laa Talar 21-14, 22-20; Hema Nagendra Babu bt Kiran Mouli 22-20, 18-21, 21-16; S. Siddharth bt Aditya Kiran 21-14, 26-24; Sai Tanuj bt Amey Oak 21-15, 16-21, 21-16; Gaurav Siddarth bt Shiv Nayak 17-21, 21-18, 21-19.

U-19 singles: Pratik Khurana bt Vikalp Tiwari 21-18, 20-22, 21-10; M. Prashanth bt Anurag Thakkar 21-19, 24-22; Nripendra Singh bt N.V.S. Vijetha 22-20, 21-18; Ajay Kumar bt Rishiket Yeligar 14-21, 21-4, 22-20; Angshuman Borah bt Srishail Mitkari 21-17, 20-22, 21-19; D. Sunil Varma bt Akshit Mahajan 18-21, 22-20, 22-20; K. Dilshad bt Ashish Thakur 15-21, 21-18, 21-14; P. Vijay Kumar Reddy bt Prathap Menon 21-11, 11-21, 21-19; M.R. Manikandan bt R.N. Suraj 21-12, 20-22, 21-11.

Girls: U-13 singles: Revati Deosthali bt Akshaya Warang 16-21, 21-16, 21-17; Vaishnavi Iyer bt Deepali Karumbiah 21-10, 21-4; Shreyanshi Pardeshi bt Meera Mahadevan 21-12, 19-21, 21-15; Priya Prakash bt K.P. Shruti 21-12, 21-12; K. Vijetha bt Ishita Lalan 22-20, 21-15.