SPORT

Deepak stuns Prajwal

KOLKATA: Unseeded Deepak Vishwakarma of Uttar Pradesh made a good comeback to beat fourth-seeded S.D. Prajwal Dev of Karnataka in a match extended till the decider in the boys’ under-14 singles of the Sunfeast – AITA junior super series on Monday. The rest of the seeded players moved into the next round without facing much resistance.

Important results:

Boys: Under-16 singles (first round): Sheikh Abdullah (AP) bt Deepak Vishwakarma (UP) 7-6(4), 6-3; Rishabh Dev (Pun) bt A. Venkatesh Prasad (AP) 4-6, 6-2, 6-4; Madhurjya Dutta (Asm) bt Tejas Kapoor (Dli) 6-0, 6-2; Shukrit Guha (Ben) bt Shaurya Dhankar (Har) 6-2, 7-5; Manish Drall (Pun) bt Trivesh Singh (Pun) 7-6(2), 6-3; A.K. Pardha Saradhi (AP) bt Rohan Bhatia (Mah) 6-4, 6-4; Basil L. Khuma (Dli) bt Mohammed Azhar (Ben) 6-0, 6-4; Manish Kumar (Pun) bt Garvit Batra (Dli) 6-3, 7-5.

Under-14 singles (first round): Basil L. Khuma (Dli) bt Bhupal Raju Nadimpalli (AP) 6-0, 6-0; Deepak Vishwakarma (UP) beat S.D. Prajwal Dev (Kar) 3-6, 6-1, 6-3; Fatehdeep Singh (Pun) bt Md. Kamran Ali (Ben) 6-0, 6-0; Manish Drall (Pun) bt Karan Mehta (Mah) 6-0, 6-1; Garvit Batra (Dli) bt Nikhil Kannan (Mah) 6-2, 6-0; Shaurya Dhankar (Mah) bt Md. Shaharayar Salim (Jha) 6-0, 6-0; P. Vignesh Prabhu (TN) bt Raghav Mehrotra (Har) 6-2, 6-2.

Girls’ under-14 singles (first round): Sneha Devi Reddy (Mah) bt Jayati Sharma (Asm) 6-0, 6-0; D. Nayinika Reddy (AP) bt Shruti Gupta 6-0, 6-1; Teertha Iska (AP) bt Bhavani Balakumar (TN) 6-2, 6-0; Akshara Iska (AP) bt Marium Javed 6-1, 6-2; Kavya Bharat (TN) bt Shiuli Dasgupta (Ben) 6-1, 6-2; Simran Kumar Sethi (Dli) bt Shreya Das 6-0, 6-1; Dhruti Venugopal (Kar) bt Mehak Sekhani 6-0, 6-0; Rutuja Bhosale (Mah) bt Kopal Argal (MP) 6-1, 6-1. – Principal Correspondent

Recommended for you