TAMIL NADU

In Tirupati Today

Tirupati

Tiruchanur Padmavathi Ammavari Brahmotsavams: Surya Prabha vahanam 8 am - 9.30 pm; Unjal seva 6 pm - 7 pm; Chandra Prabha vahanam 8.30 pm - 10 pm.

Cultural programmes

Tiruchanur Asthana Mandapam: Vedaparayanam by Dharmagiri students, 6.30 am; Vishnu, Lakshmi Sahasranama parayanam by Mudivarthi Kondamacharyulu, 7 am; Discourse by K.Seshachari (Warangal); Divyaprabandha Goshtiganam by Lakshminarasimha Parasara Bhattar, 9 am; Kirtans by G.Radha, 10.30 am, Instrumental by K.V.K.P. Vaidyanathan, 12.30 pm; Discourse by Balagangadhara Sharma (Guntur), 1.30 pm; Harikatha by M.Saraswati (Tenali), 2.30 pm; Vocal by Y.V.S. Padmavathi, 4 pm; Dance by Srinivas (Vij), 6.30 pm.

Mahati Auditorium: Vocal by Radha Venkatachalam (New Delhi), 4.30 pm; Music by P. Sailaja, 6 pm; Classical dance by Rambabu, 7.30 pm.

Sri Venkateswara Children's High School: `Utsav 2005', SVU Srinivasa Auditorium, 9.45 a m.

Kadapa

Zilla Parishad: General body, ZP Chairman K. Suresh Babu presides, ZP meeting hall, 10.30 a.m.