MISCELLANEOUS

Visakhapatnam Today

Sri Ramayana Pravachana Mahayagna Nirvahana Sangham: Tiruppavai pravachanam by C. Lalitha, disciple of Sriman Sribhashyam Appalachary swamy, Sri Raghavendraswamy Mutt, Ramnagar, 6.15 p.m.

Sri Trimurtika Venkateswara Temple: Tiruppavai parayana by B. Sarojini and party, Temple premises, H.B . Colony, 5 a.m.

Greater Visakhapatnam Municipal Corporation: General body meeting, GVMC Office, 11 a.m.

Bharatiya Janatha Yuva Morcha: BJP MLA G. Kishan Reddy inaugurates BJYM State executive committee meetings, Gurajada Kalakshetram, Siripuram, 12.30 p.m.

Sahridaya Sahiti: Sai Ivaturi Gowreesam’s `Ramayanakatha kavya ganam’, B.V.K. College, Dwarakanagar, 6.30 p.m