FRIDAY REVIEW

TOP 10 BOOKS OF THE WEEK

Nanna Vrutti Jeevanada Nenapugalu, by Sir. M.Visveshwaraiah, Tr: Dr.Gajanana Sharma, Ankita Pustaka, Rs. 90

Shingarevva Mattu Aramane, by Dr. Chandra Sekhara Kambara, Akshara Prakashana, Rs. 85

Tantra Yoni, By Satya Kama, Manohara Granthamala, Rs. 200

Nammellara Srirama, by Matturu Krishna Murthym, P. Birla Prathisthana, Rs.150

Adhunika Bharatada Vicharadhare, by De.Je.Gow., Shrungar Prakashana, Rs. 125

Shubhash Savina Sutta?, by Shivaprasada, T.R. Shivaprasada Prakashana, Rs. 100

Shantala, By K.V. Iyer, Rajalakshmi Prakashana, Rs. 150

Doddamane, By H.L. Nage Gouda, I.B.H. Prakashana, Rs. 125

Nanna Nalla, by Madhura Chenna, Harshavardhana Prakashana, Rs. 75

Mysore Mallige, by K.S. Narasimha Swamy, Standard Press, Rs. 30

Courtesy: Ankita Pustaka

Phone: 26617100

Recommended for you