Other Sports

Advani and Joshi advance with ease

National snooker champion Pankaj Advani and former World billiards championship runner-up Devendra Joshi cruised through in the league stage of the inaugural 6 Red snooker National championship here on Wednesday.

The results: Men: League: Group A: Pankaj Advani (PSPB) bt Aseem (Har) 40-20, 48 (32)-0, 63 (32)-7, 57-0; Divya Sharma (Har) bt Vinay Katrela (Kar) 14-64, 29-41, 32-1, 0-50 (48), 43-24, 30-14, 44-31. Group B: Sourav Kothari (PSPB) bt Laxman Rawat (Del) 42 (25)-1, 37-1, 41-17, 1-48, 17-38, 27-33, 55-10.

Group C: Vaibhav Sharma (Del) bt Vijay Kumar.P (TN) 15-30, 38-17, 28-35, 50-27, 30-14, 28-20; Vjay Nichani (TN) bt Kamal Chawla (Rlys) 25-37, 8-42, 0-50 (37), 51-29, 40-2, 31-3, 34-26. Group E: Alok Kumar (PSPB) w/o Shivam Arora (Bih); Brijesh Damani (WB) bt Hariharan. K.B (Kar) 11-48, 42-12, 29-13, 51-12, 37-9.

Group F: Manan Chandra (PSPB) bt Pranit J.R (TN) 42-12, 25-33, 61 (40)-0, 54(35)-6, 49-3; Prashanth Shinde (MP) bt K.S.Naveen Kumar (Kar) 7-57, 31-27, 22-35, 32-7, 15-27, 32-25, 36-16. Group G: Faisal Khan (Rlys) bt B.Bhaskar (Kar) 27-38, 9-54, 45-0, 0-74, 50-9, 36-21, 41-5; Manish Jain (WB) bt Sameer Shroff (TN) 33-30, 23-26, 44-8, 36-25, 15-43, 46-22.

Group H: Lucky Vatnani (AP) bt T.V. Rajiv (AP) 2-16, 18-53, 13-35, 57-13, 34-1, 34-9; Siddharth Parekh (Rlys) bt Abhimanyu Gandhi (Guj) 56-13, 44-7, 31-11, 25-39, 13-44, 40-26.

Group I: Varun Madan (Del) bt I.H. Manudev (Kar) 7-52 (42), 45 (45)-0, 58 (42) –0, 38-8, 27-40 (33), 32-23; Ajay Bhushan (Kar) bt M.S.Arun (Kar) 9-48, 19-38, 42-29, 48-19, 38-25, 38-36.

Group J: Pushpinder Singh (Del) bt Dhruv Sitwala (PSPB) 40-6, 18-49, 41-0, 46 (31)-34, 43-11; Dilip Kumar (TN) bt Vasanth.D (Kar) 35-23, 47-6, 7-39, 46-13, 15-37, 22-32, 55-2.

Group K: Balaji Reddy (Kar) w/o Pranav Jain (TN); Nadeem Azeez (Kar) bt Ravi Shankar (AP) 4-58, 52-12, 38-7, 16-27, 40-32, 1-31, 34-14.

Group L: Sandeep Gulati (Del) bt Joginder Singh (Kar) 40-28, 39-12, 45-32, 34-23; Arvind Savur (Kar) bt Kankan Shamshi (MP) 8-36, 48– 0, 50-45, 40-18, 40-0.

Group M: Rishab Pandya (Mah) bt Shahbaaz Adil Khan (PSPB) 36-1, 49-35, 23-36, 39-25, 42-17; Anuj Uppal (Del) bt Prem Prakash (TN) 9-48, 37-14, 45-16, 12-35, 47-16, 47-7.

Group N: R.Girish (Rlys) bt Nishad Chowgle (Mah) 32-31, 44-8, 82 (57)–0, 41(29)–7; D. Mukhopadhyay (WB) bt Vinay Kothari (TN) 45-26, 46-11, 6-35, 17-41, 35-13, 22-44, 38-3.

Group O: Devendra Joshi (PSPB) bt Nadeem Ahmed (TN) 50 (33)-7, 43 (34)-8, 39-26, 22-47, 52-0; Shravan Mohta (Mah) bt A.R.Arjun (Kar) 52-1, 56-16, 0-40, 39-7, 18-34, 45-11.

Group P: Vijay Goel (Del) bt B.V.S.Murthy (Kar) 40-20, 37-3, 40-12, 17-45, 44-16; Prathamesh Sawant (Mah) bt Madhu Chandra (Kar) 44-27, 7-44 (29), 2-30, 13-50, 36-4, 44-7, 37-24.

Women: Group A: Meenal Thakur (Mah) bt Neeta Kothari (WB) 42-11, 41-15, 43-10; Chitra Magimairaj (Kar) bt Indira Hegde (Kar) 53-17, 37-25, 63-7. Group B: Vidya Pillai (TN) bt Indira Gowga (Kar) 55(26)-0, 24-35, 45-34, 40 20)-21; Keerat Bhandal (Del) bt Shilpa Santhappa (Kar) 1-0, 32-22, 33-15.

Group C: Anuja Chandra (PSPB) bt Varsha Sanjeev (Kar) 58-15, 37-13, 74-0.

Group D: Arantxa Sanchis (Mah) bt Aradhana Naik (Kar) 52-16, 41-11, 49-10; Neena Praveen (TN) bt Poorna (TN) 47-16, 52-6, 45-10; Ashwini Puranik (MP) bt Asha (TN) 35-15, 31-34, 14-31, 44-5, 30-1.

Tuesday's results: Men: Group A: Pankaj Advani bt Manoj M.K. (TN) 70(42)-0, 61(27)-1, 75-0, 58 (54)-0; Aseem bt Vinay Katrela (Kar) 30-11, 46-16, 29-24, 47-35. Group B: Sourav Kothari bt Md.Asim (Rlys) 67-13, 41-8, 23-49, 47-4, 62 (62)-0; Laxman Rawat bt D.Raj Kumar (Kar) 37-25, 23-47, 37-23, 23-13, 38-12.

Group C: Akshay Kumar bt Kamal Chawla (Rlys) 13-42, 58-3, 37-17, 40-29, 12-25, 42-4; Vijay Kumar.P bt Vijay Nichani (TN) 41-27, 5-42, 38-30, 58-30, 2-34, 32-27. Group D: Rupesh Shah (PSPB) bt Amit Bhushan (Kar) 50-7, 62-0, 59-9, 39-12; Sohail Jairaj (Kar) bt Abhishek Soparkar (Mah) 9-48, 30-26, 17-44, 47-5, 41-11, 34-8.

Group G: Sameer Shroff (TN) bt B. Bhaskar (Kar) 39-30, 35-32, 41-12, 49-6; Faisal Khan (Rlys) bt Michael Rebello (Kar) 30-28, 36-18, 55-27, 25-15.

Why you should pay for quality journalism - Click to know more

Recommended for you
This article is closed for comments.
Please Email the Editor

Printable version | Apr 2, 2020 4:00:33 PM | https://www.thehindu.com/sport/other-sports/Advani-and-Joshi-advance-with-ease/article16554630.ece

Next Story