• Pushpesh Baid
 • Ashish Jobanputra
 • Vijay Mallya
 • Sunny Kalra
 • Sanjay Kalra
 • Sudhir Kumar Kalra
 • Aarti Kalra
 • Varsha Kalra
 • Jatin Mehta
 • Umesh Parekh
 • Kamlesh Parekh
 • Nilesh Parekh
 • Eklavya Garg
 • Vinay Mittal
 • Chetan Jayantilal Sandesara
 • Nitin Jayantilal Sandesara
 • Diptiben Chetankumar Sandesara
 • Nirav Modi
 • Neeshal Modi
 • Mehul Choksi
 • Sabya Seth
 • Rajiv Goyal
 • Alka Goyal
 • Lalit Modi
 • Ritesh Jain
 • Hitesh Narendrabhai Patel
 • Mayuriben Patel
 • Priti Ashish Jobanputra