• Cast: Kiran Abbavaram, Rahasya Gorak
  • Direction: Ravi Kiran Kola
  • Music: Jay Krish