Data

Data | Contact tracing apps comparison

image/svg+xmlCountryVoluntaryLimitedData destructionMinimisedTransparentChinaNNNNNTurkeyNNNYNIndiaN*NYYNMexicoYNANNNNorwayYYYNNAustraliaYYYYNU.K.YNNAYYGermanyYNANAYNAustriaYYYYYCzechYYYYYIcelandYYYYYIsraelYYYYYItalyYYYYYSingaporeYYYYYCyprusYNAYYYNorth MacedoniaYNAYNAYPolandYNAYYYSwitzerlandYYYYNAFinlandYNANAYYNA