Chennai: M.V. Swamy (AP) blanked S. Nettappa (AP) 6-0, 6-0, in the above 45 category of the Raju Vegensa-AISTA senior national ranking veterans’ tennis tournament at the SDAT Nungambakkam Stadium, on Monday.

Other results:

Above 45: Paul Manohar (AP) bt K.S. Raju (AP) 6-4, 6-3; Arun Kumar (AP) bt V. Dhananjayalu (AP) 6-3, 6-0.

Above 55: V. Ram Mohan Rao (AP) bt A. Rambabu (AP) 3-0 (conceded); Bhaskar Reddy (AP) bt N.C. Ashok Reddy (AP) 6-2, 7-6(5); Prasad (AP) bt C. Chandrasekar (AP) 6-3, 6-1; Abdul Azeez (AP) bt K.S.R.A. Raju (AP) 6-3, 6-3; S. Ramakrishna (AP) bt Varahalayya (AP) 6-2, 6-0; M.S. Venkatachalam (AP) bt Lakshman Ambulkar (Kar) 6-1, 6-2; M.S. Prakash (AP) bt Dubbala Rao (AP) 6-1, 6-0.

Above 65: V. Chiranjeevi (AP) bt C.B. Raju (AP) 6-2, 6-1; C. Radhakrishnan (TN) bt D.S. Gowd (AP) 6-0, 6-2; N. Narappa Reddy (AP) bt R. Padma Raju (AP) 6-2, 2-6, 7-6 (4); D. Madhva Murthy (TN) bt N.R. Sangameswar (TN) 6-0, 6-3; Keerthi Kumar (TN) bt K.V. Appala Raju (AP) 6-3, 6-3; T.N. Laxmanan (TN) bt T.S. Balakrishnan (TN) 6-0, 6-2; D.D. Rao (AP) bt Nam Joshi (Mah) 6-2, 6-3; D.R.V. Prasad (AP) bt Ram Mohan (AP) 7-5, 6-2; Kulkarni (Kar) bt P. Venugopal (Kar) 6-0, 6-1; T. Sreedhar (AP) bt K. Premchand (AP) 6-1, 6-1; S. Parekh (Mah) bt Kesava Perumal (TN) 6-2, 6-0; Muthu Kumarasamy (TN) bt Raghavendra Rao (AP) 6-2, 6-4.

More In: SPORT | Today's Paper