Pramod Singh will captain Bengal in the senior National hockey championship at Pune.

The squad: Sandeep Kumar, Rakesh Kumar, Pramod Singh (captain), Hamnot Singh, Pawan Kumar Jha, Kanaiya Singh, Akhil Lakra, Santa Singh, M. Shoaib, Harpreet Singh, Varinder Singh Gill, M. Riyazuddin, Sushil Gupta, Gurdeep Singh Butter, Yadwinder Singh, Avijit Biswas, Adhesh Balmiki and John Hernj. Coach: S. Akhtaruddin; Manager: Davinder Singh.

Junior squad: Rias Ali (captain), Chandan Pal, M. Shakir, Ashis Shyam Lakra, Ashish Naskar, Deepak Kumar Saha, Atanu Saha, Naeem Khan, Devbrat Yadav, Sanjay Paswan, Nadeem Hussain, Rohit Barla, Brijish Kunal, Nitish Neopani, Vijay Yadav, Pintu Laha, Bikky Ram and Ashok Kujur. Coach: Rupam Adhikary; Manager: Amarnath Dutta.

More In: SPORT | Today's Paper