M. Harish of Carmel and Nursery Primary School (Karaikudi) won the under-11 title in the State-level chess tournament here on Sunday.

Final standings: U-7:  1. Jeeva (Chettinad PS, Karaikudi) 5; 2. S. Deepak (Carmel Nursery and Primary School, Karaikudi) 4; 3. R Gangothri (Leaders, Karaikudi) 4; 4. M. Pranesh (Alagappa Montessory, Karaikudi) 3; 5. O. Bhavana (Dindigul) 3.

U-9: 1. N. Yavanika (Che) 6; 2. J. Jerry Bright (Chellappan Vidya Mandir, Karaikudi) 5; 3. Jagan Sakthi (Nagercoil) 5; 4. Rithika (Trichy) 4.5; 5. B. Rakshana (Trichy) 4.5.

U-11: 1. M. Harish (Carmel) 6.5; 2. John Jeremiah (Carmel); 6; 3. M. Pavithra (Kanyakumari) 6; 4. K. Bhagavathi Shanker (Nagercoil) 6; 5. S. Subbiah (Leaders, Karaikudi) 5.5.

U-13: 1. S.K. Sabarish (Trichy) 6; 2. R. S. Gokula Kannan (NSMVPS, Devakottai) 6; 3. Karunakaran (Kalaivani, Karaikudi) 6; 4. J. Johnitto Francis (Sahayamatha, Karaikudi) 5.5; 5. Akash Raj (Mdu) 5.5.

U-17 :1. B. Aravindhan (Shri Vidhya Giri School, Karaikudi) 6; 2. V.R. Lakshmanan (SMSVHSS, Karaikudi) 5; 3. P.S. Deekshitha (Salem) 5; 4. Mohamed Niasudden (Kalaivani, Karaikudi) 5; 5. G.M. Nayen (Trichy) 4.

More In: SPORT | Today's Paper