Mysore: Unseeded Ganga Singh and Y. Laharishree (both of Karnataka) upset fourth seeded C. Hemanth Kumar 8-6 of Karnataka and second-seeded Nupur Roy Choudhry 8-1 in the first round of the boys' under-16 and girls' under-14 singles respectively on the inaugural day of the NTC-Rotary Mysore Midtown AITA Talent Series for juniors at the SJCE courts here on Monday.

Important results: Boys: U-16: Singles: Vishwanath Sawadi (Kar) bt J. Jayanth (TN) 8-3; Mahesh A. Bhatija (Kar) bt G. Parikshith (Kar) 8-2; Varun Gopal (Kar) bt Rishi Dabrai (Kar) 8-3; C.M. Kiran (Kar) bt Prithish Kishore Kumar (Ker) 8-6; Vishnu K. Jinan (Kar) bt Anirudh Puranic (Kar) 8-1.

Aravind (Kar) bt Ashok Kashyap (Kar) 8-2; G.L. Karthik (Kar) bt S. Raghavendra (Kar) 8-5; Rohit Srinath (Kar) bt Rohith R. Gowda (Kar) 8-4; Ganga Singh (Kar) bt C. Hemanth Kumar (Kar) 8-6; S. Yashas (Kar) bt S. Aravind (Ker) 8-7(4).

Boys: U-14: Singles: S. Raghavendra (Kar) bt Nikhil Reddy (TN) 8-2; B. Sai Reddy (AP) bt N. Ashwini (TN) 8-6; Anirudh Puranic (Kar) bt M.S. Rakshith (Kar) 8-2; Venkatesh Krishna (TN) bt Harsha Manjunath (Kar) 8-1; Kashyap Ashok (Kar) bt V. Kaushal (Kar) 8-3; Rohit John (Ker) bt Prajwal Dev (Kar) 8-4; R. Siddarth (TN) bt Mahesh Bhatija (Kar) 8-6.

Girls: U-14: Singles: Preethi Gokhale (Kar) bt Apeksha V.R. (Kar) 8-1; Y. Laharishree (Kar) bt Nupur Roy Choudhry (Kar) 8-1; Preethi Ujjaini (Kar) bt J. Amoolya (Kar) 8-3; D. Apoorva (Kar) bt S. Aneena (Kar) 8-0; Vybhav Trivedi (Guj) bt V. Abhilasha (Kar) 8-2; Krithika S. Raj (Kar) bt C. Varunya (Kar) 8-7(8). Our Correspondent

More In: SPORT | Today's Paper