NEW DELHI: Davinder Dhillon defeated Vijay Sharma in straight games to enter the semifinals of the Passion Club badminton tournament at the Punjabi Bagh Club here on Tuesday.

The results (quarterfinals):

Men: Davindar Dhillon bt Vijay Sharma 21-19, 21-17, Sachin Rawat bt Rudra Kaushik 21-17, 21-14, Tanvir Gill bt Rajiv Bajaj 21-19, 23-21, Abhinav Prakash bt Srikant Bhakshi 21-18, 24-22.

Women: Mohita Sahdev bt Priyanka Arya 21-14, 21-11, Shraddha Srivastav bt Meenakshi Nair 21-5, 17-21, 21-16, Gauri Chopra bt Rachita Sahdev 21-13, 21-10, Nidhi Tiwari bt Shubhi Prakash 21-5, 21-7.

Boys under-13: Gaurav Deshwal bt Shikar Aggarwal 21-10, 21-15, Rohan Kapoor bt Animesh Chaudhary 21-15, 13-21, 21-12, Ankit Chikkara bt Puneet 21-12, 21-12, Rishabh Sahdev bt Tarun Madan 21-14, 19-21, 21-15. Under-19: Bhaskar Chakraborty bt Kaustav Das 21-11, 16-21, 21-11, Nitish Arora bt Rounaq Kapoor 21-17, 18-21, 21-13, Bharat Bajaj bt Harshvardhan Bhist 21-10, 21-16, Abhilash Sharma bt Ashish Sharma 20-22, 21-18, 22-20.

More In: SPORT | Today's Paper