NEW DELHI: Defender Divya Sharma will lead the Delhi team in the sixth National junior girls’ football championship to be held at Dindigul (Tamil Nadu) from November 21 to December 7.

The team: Bhawna Sharma, Priya Jain; Divya Sharma (capt.), Kanika Gola, Nupur Sharma, Mini Dua, Inderjeet Kaur, Sapna Saxena, Kanjan Kanojia, Diksha Hooda; Vibhanshi Choudhary, Sakshi Dhama, Kanchan Singhal, Divyanshi Nain, Sakshi Tandon; Niharika Malhotra (vice-capt.), Veena Choudhary, Abhilasha Daga, Priyanka Chauhan, Mahir Dua.

Coach: Suvira Sahni; Manager: Dinesh Kumar.

The groupings: Group ‘A’: Manipur, Gujarat, Chhattisgarh. Group ‘B’: Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh. Group ‘C’: Orissa, Puducherry, Chandigarh. Group ‘D’: West Bengal, Delhi, Kerala. Group ‘E’: Punjab, Assam, Madhya Pradesh. Group ‘F’: Rajasthan, Maharashtra, Bihar. Group ‘G’: Mizoram, Jharkhand, Uttarakhand. Group ‘H’: Goa, Tripura, Karnataka.

More In: SPORT | Today's Paper