Mysore: The Rotary Mysore Midtown AITA Talent Series for juniors (under-14 & under-16 boys and girls) and the Karnataka State mini junior tennis tournament, for under-10 and under-12 boys and girls, will start at the R. Nagaraj's Tennis Centre, SJCE courts here from Monday.

The seedings:

Boys: Under-16: 1. Vishwanath Sawadi (Kar); 2. C.M. Kiran (Kar); 3. Vishnu K Jinan (Kar); 4. C. Hemanth Kumar (Kar). Under-14: 1. S. Raghavendra (Kar); 2. B. Sai Reddy (AP); 3. Anirudh Puranic (Kar); 4. S.A. Venkatesh Krishna (TN).

Girls: Under-16: 1. S.P. Ritu (Kar); 2. V. Nayantara (AP); 3. Amala Amul Varekh (Kar); 4. Vidhya Bharathi (Kar). Under-14: 1. Preethi Ghokhale (Kar); 2. Nupur Roy Choudhry (Kar); 3. Preethi Ujjaini (Kar); 4. Apoorva Deshpande (Kar).

More In: SPORT | Today's Paper