Sports Reporter

HYDERABAD: N. Abhiram (800m freestyle, Group I) and M.S. Divya (100m breaststroke, Group II), both from Andhra Pradesh, hogged the limelight on the opening day of the 19th South Zone aquatics championship for juniors and sub-juniors at the Gachibowli pool here on Friday.

The results: Group I: 800m freestyle: Boys: 1. N. Abhiram (AP) 9:36.216, 2. S. Suresh Kumar (YN), 3. A.G. Ramachandra Rao (Kar); Girls: 1. Thejaswini (Kar) 10:18.922, 2. T. Shilpa Naidu (AP), 3. Gayatri Pillai (TN). 200m backstroke: Boys: 1. M.B. Balakrishna (TN) 2:25.80, 2. R. Arun Kanth (AP), 3. Niranjan (TN); Girls: 1. R. Aishwarya (TN) 2:44.498, 2. Shradha S. Alva (Kar), 3. V.M. Abhinaya (TN). 4x200m freestyle relay: Boys: 1. Tamil Nadu (S. Suresh Kumar, G. Mohan, A. Md. Imran Khan and M. Vimal) 9:09.106, 2. Andhra Pradesh, 3. Kerala; Girls: 1. Tamil Nadu (S. Nithya, Gayathri Pillai, Harika Reddy and N. Arthi) 10:34.386, 2. Kerala, 3. Andhra Pradesh. Group II: 200m freestyle: Boys: 1. M. Siddarth (Kar) 2:11.423, 2. K. Divakar (TN), 3. G.U. Satwik (Kar); Girls: 1. B. Neeraja (Kar) 2:21.978, 2. Smitha Lakshman (Kar), 3. P. Rashika (TN). 100m breaststroke: Boys: 1. Zubin M. Ngigli (TN) 1:18.514, 2. S. Sunil (Ker), 3. M. Subrahmanya Swamy (AP); Girls: 1. M.S. Divya (AP) 1:25.880, 2. P.B. Mahalakshmi (Kar), 3. V.M. Abhinaya (TN). 100m butterfly: Boys: 1. K. Divakar (TN) 1:04.049, 2. E. Abhinav Reddy (AP), 3. P. Chiranth (Kar); Girls: 1. Madhavi Giri (Kar) 1:11.259, 2. V. Aditi Malavika (TN), 3. V. Sivapriya (Kar). 50m breaststroke: Boys: 1. S.R. Koushik (Kar) 34.645, 2. D. Tamilarasan (TN), 3. Sarath Mukundan (TN); Girls: 1. Madhuri Giri (Kar) 38.972, 2. B. Praveena Devi (TN), 3. Sakshi Yadav (AP). Group III: 200m freestyle: Boys: 1. K. Nanda Kumar (TN) 2:26.358, 2. D. Girish Kumar (TN), 3. H.S. Kusha (Kar); Girls: 1. Gulnaz Rawoof (Kar) 2:29.003, 2. K.G. Sindhura (Kar), 3. Shampur Anvitha (Kar). 50m butterfly: Boys: 1. S. Abhinav (Kar) 32.313, 2. C.M. Sai Prasad (AP), 3. N. Arvind (TN); Girls: 1. Aratha Magavi (Kar) 32.605, 2. Swati Sharma (AP), 3. M. Hemanthika (TN). 4x50m medley relay: Boys: 1. Kerala (T. Turbu, C. Lalkrishna, J. Siji and K.S. Amalnath) 2:19.173, 2. Karnataka, 3. Tamil Nadu; Girls: 1. Karnataka (K.G. Sindhura, B. Nischala, G. Saranya and Gulnaz Rawoof) 2:26.618, 2. Tamil Nadu, 3. AP.

Group IV: 100m freestyle: Boys: 1. N. Venkateswaran (TN) 1:08.410, 2. L. Shreyas (Kar), 3. N.N. Vineeth (AP); Girls: 1. Prathima Kollali (Kar) 1:13.115, 2. N. Shreya (AP), 3. R.C. Sanskruthi (Kar). Water polo: Boys: Karnataka bt AP 13-2; Kerala bt Tamil Nadu 5-0; Girls: Karnataka bt AP 15-0; Kerala w/o TN.

More In: SPORT | Today's Paper