RELIGION

Sri Poundarikapuram Srimad Andavan Ashram: Sriman Nigamantha Maha Desikan mahotsavam, 3 p.m.

Sri Vishnu Sahasranama Parayana Sabha, Srirangam: Sahasranama parayanam, Kattazagiasingar Sannidhi, Sri Ranganthaswamy Temple Devasthanam, T. V. Koil, 6 p.m.

GENERAL

Rotary Clubs of Tiruchi district: Green Energy competition – district finals, G. Selvaa Shunmugam, Director, Sri Kaliswari Fire Works Pvt Ltd, Sivakasi, chief guest, Cauvery Matriculation HSS, 2.30 p.m.

Bharatiya Vidya Bhavan: Free Sanskrit coaching classes, Lakshmipuram, Tennur high road, 5 p.m.

More In: TAMIL NADU | NATIONAL