THANJAVUR

Pebbles : Educational CD and DVD exhibition, Ramanathan Hall, Near old bus stand, 10 a.m.

PUDUKOTTAI

Sri Bhuvaneswari Avadutha Vidhya Peetam: Abhishekam to Lord Kasi Viswanathar by members of public, 7 a.m. to 11 a.m.

Karur

Sri Sringeri Sharada Peetam, Mahadanapuram: Mahanyasa Rudrabishekam, veda parayanam, archana 7-30 a.m., poornahuthi 10-30 a.m., mahadeparathanai, 11-30 a.m., C.L. Ramakrishnan speaks on Valmiki Ramayanam, 3-30 p.m., veda parayanam 6-30 p.m., bhajan by Sri Kamalananda Bhajan Mandali 7-30 p.m.

More In: TAMIL NADU | NATIONAL