Kannur

Ambili (Ph: 2700549): Kaanchi (Mal., 4 shows)

Samudra (2706808): Daivathinte Swantham Cleetus (Mal, 4 shows)

Saritha (2706808): North 24 Kaatham (Mal., 4 shows)

Savitha (2706808): Shringaravelan (Mal., 4 shows)

Sagara (2706808): Raja Rani (Tamil., 4 shows)

N.S. Talkies (2768135): Camel Safari (Mal., 4 shows)

Kavitha (2768404): Besharam (Hindi, 4 shows)

Little Kavitha (2768404): Valiba Sangham (Tamil, 4 shows)

Thalassery

Liberty Paradise (2322032): Shringaravelan (Mal., 4 shows)

Liberty Little Paradise (2322032): Raja Rani (Hindi, 4 shows)

Liberty Mini Paradise (2322032): North 24 Kaatham (Mal., 4 shows)

Liberty Movie House (2322032):Besharam (Hindi, 4 shows)

Liberty Suite (2322032): Kaanchi (Mal., 4 shows)

Prabha (2343373): 3 G (Mal., 4 shows).

KASARAGOD

Mehboob: (04994-230 873): Sringaravelan (Mal., 4 shows).

Samrat (230873): Raja Rani (Tamil, 4 shows).

Kanyaka (230 873): North 24 Caret (Mal., 4 shows).

Narthaki (230 873): Ezhamathe Varavu (Mal., 4 shows).

Krishna: Daivathinte Swantham Cleetus (Mal., 4 shows).

Sree Krishna: Nayak (Tamil, 4 shows).

KANHANGAD

Kailas (0467-2204552): Camel Safari (Mal., 4 shows).

Deepthi Screen 1 (2204262): Shringaravelan (Mal., 4 shows) .

Deepthi Screen 2 (2204262): Raja Rani (Tamil, 4 shows).

Vinayaka: Last Bus (Mal,m 4 shows)

New Vinayaka: Daivathinte Swntham Cleetus (Mal., 4 shows).

Sree Vinayaka: Pithavum Kanyakayum (Mal., 4 shows).

Vinayaka Paradise: Kanchi (Mal., 4 shows).

More In: KERALA | NATIONAL