KANNUR

Ambili (Ph:2700815): Ezhaam Arivu (Tamil, 4 shows)

Samudra (2706808): Ravanan (Hindi, 4 shows)

Saritha (2706808): Seetha (Mal., 4 shows)

Savitha (2706808): Fashion Girl (Hindi, 4 shows)

Sagara (2706808): Indian Rupee (Mal., 4 shows)

Sangeetha (2706181): Asurathandavam (Mal., 4 shows)

N.S. Talkies (2768135): Udayan (Tamil, 4 shows)

Kavitha (2768404): Daisy Boys (Hindi, 4 shows)

Little Kavitha (2768404): Dam 999 (Eng., 4 shows)

Thalassery

Liberty Paradise (234 3546): Swapnasanchari (Mal., 4 shows)

Liberty Little Paradise (234 3546): Nayika (Mal., 4 shows)

Liberty Mini Paradise (234 3546): Mayakkam Ennai (Tamil, 4 shows)

Liberty Movie House (234 3546): Desi Boyz (Hindi, 4 shows))

Prabha (234 3373): Koti (Tamil., 4 shows)

Lotus (234 2338): Chathurangam (Tamil, 4 shows)

KASARAGOD

Mehboob (Ph: 04994-230873): Nayika (Mal., 4 shows)

Samrat (230873):  Mayakkam Enna (Tamil, 4 shows)

Kanyaka  (230873): Peru Sandhya, Thozhil Daasi (Tamil, 4 shows)

Narthaki  (230873): Swapna Sanchari (Mal.,  4 shows)

More In: KERALA | NATIONAL