Sridhar: Manmadhan Ambu (noon,); No One Killed Jessica (Hindi, 3.15 p.m., 6.15 p.m., 9 p.m.)

Shenoys: Mynaa (Tamil, noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Little Shenoys: Merikkundoru Kunjadu (Mal., noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Saritha (2374334): Best Actor (Mal., noon, ,3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Savitha (2374334): Traffic (Mal., noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Sangeetha (2374334): Karyasthan (Mal., 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.); Tournament (Mal., noon)

EVM Kavitha (2352777): Kayam (Mal., 10.30 a.m., 12.45 p.m.); Kandahar (Mal.,3.15 p.m., 6.15 p.m., 9 p.m.)

Padma (2354233): Merikkundoru Kunjadu (Mal., noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Kanoos (2357330): Kayam (Mal., noon, 3 p.m.); Pranchiyettan and the Saint (Mal., 6.15 p.m., 9.15 p.m.)

ALUVA

Zeenath (2622295): Merikkundoru Kunjadu (Mal., noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Casino (2625225): Mynaa (Tamil, noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

Matha (2625925): Traffic (Mal., 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.); Best Actor (Mal., noon)

Madhurya (2625925): Gandhipuram (Tamil, noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m.)

KALAMASSERY

Preethy (2559696): Anwar (Mal., 3 p.m., 6.15 p.m., 9.15 p.m.)

EDAPALLY TOLL

Vanitha (2543205): Nagaram (Mal., 3 p.m., 6.15 p.m., 9.15 p.m.); Kathal Vasantham (Tamil, noon)

Vinitha Movies (2543205): Thriller (Mal., 3.15 p.m., 6.30 p.m., 9.30 p.m.)

TRIPUNITHURA

Central (6991074): Again Kasargod Kadar Bhai (Mal., 2.45 p.m., 6.15 p.m., 9.30 p.m.)

Sreekala (2777384): Karyasthan (Mal., 2.30 p.m., 6.30 p.m., 9.30 p.m.)

More In: KERALA | NATIONAL