Sri Ramakrishna Ashram: Discourse on Sri Vishnu Sahasranama by Swami Karunananda, ashram auditorium, Yadavgiri, 6 p.m.

Bharateeya Samskruti Vidya Kendra: Discourse on Sri Vishnu Sahasranama by K. Keshavmurthy, No.3339, H Block, 3rd main, 5th cross, Kanakadasanagar, 5.15 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL