Sri Rama Mandira: Sri Rama Navami celebrations, Hanumantotsava procession, Kantaraja Urs Road, Krishnamurthypuram, 6.30 p.m.

Bharatiya Samskruti Vidya Kendra: K. Keshavamurthy renders discourse on Mahabharata, ‘Oudharya’, 10th Cross, Kuvempunagar, 5.30 p.m. to 6.30 p.m.

Sri Prasanna Srirama Mandira: Rama Navami music festival, Vijayalakshmi Subramanyam presents vocal recital, mandira premises, Narayana Sastry Road, 6 p.m.

Sri Rama Seva Mandali Charitable Trust: Sri Rama Navami Music Festival, Manujanth-Abhi present Nadaswara and Jyotsna Srikanth-Sadrach Solomon-N.Amruth present violin-piano rhythm, Prasanna Parvati Kalyana Mantapa, V.V. Mohalla, 5 p.m.

Sri Rama Seva Mandali: V. Balakrishnan renders classical music, Sri Shankaranarayana Swamy Temple, Chamundipuram, 7 p.m.

Aralikatte Sri Rama Temple: Sri Rama Navami celebrations, bhajans, temple premises, Jayalakshmivilas Road, Chamarajapuram, 7 p.m. to 8.30 p.m.

University of Mysore: K.V. Khadri Narasimhaiah, inaugurates 38th Inter-College Annual NSS Camp, Vice Chancellor, University of Mysore, K.S. Rangappa, presides, Cauvery Auditorium, Karnataka State Open university, 4 p.m.

Omkarmal Somani College: 122nd anniversary celebrations of B.R. Ambedkar, B.P. Maheshchandraguru, Chairman, Department of Communication and Journalism, University of Mysore, presents lecture, B.N. Asha, principal of the College, presides, college premises, Kuvempunagar, 10.30 a.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL