Hubli-Dharwad

Sri Siddharoodh Swami Mutt Trust Committee, Hubli: Discourse by Sri Sacchidanand Swamiji (7.30 a.m.), 'Panchadashi' by Sri Basavaraj Yadravi, Sanskrit Pathshala, Mutt premises, Hubli, 5 p.m.

Basava Seva Samiti, Hubli: 'Kalyana Darshan Pravachan' by Sri Nijagunanand Swamiji of Bailuru, Moorusavir Mutt, Hubli, 6 p.m.

Nanjanagoodu Sri Raghavendra Swami Mutt, Hubli: 'Pancha Maha Mahotsav', 'Bhavaninagar, Hubli, 6.30 p.m.

Sri Vaishnava Sabha and Sri Ramanuja Institution, Hubli: Sri Andal Thirukkalyana Utsavam, Sri T. Rangarajan Iyengar Swamiji delivers discourse Padmarajnagar, 6.30 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL