Mysore

Ganabharathi: Veene Seshanna Day, concert by Koviladi Kala, Veene Seshanna Bhavan, Adi Chunchunagari Road, Kuvempunagar, 6 p.m.

Nadabrahma Sangeetha Sabha: Sri Jayachamarajendra Wadiyar Vardhanti concert by K.T. Udaykiran, Mysore Vasudevacharya Bhavan, Sabha premises, JLB Road, 6 p.m.

Sri Ramakrishna Ashram: Discourse on Sri Vishnu Sahasranama, ashram premises, Yadavgiri, 6 p.m.

Poompuhar, Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Ltd.: Crafts Mela, Institution of Engineers, JLB Road, 10 a.m.

Bharateeya Samskruti Vidya Kendra: Discourse on Sri Vishnu Sahasranama, no.3339, H Block 3rd main, 5th cross, Kanakadasanagar, 5.15 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL