Mysore

Sri Prasanna Sitarama Mandira: 93rd Ramanavami celebrations, clarinet concert by Vidwan A.K.C. Natarajan and party, temple premises, Narayana Shastry Road,

6 p.m.

Sri Rama Seva Mandali Charitable Trust: 19th Sri Ramanavami music festival, Yakshagana ‘Dwapara Yugadalli Srirama Darshana’, Sri Prasanna Parvati Kalyana Mantapa, V.V. Mohalla, 6.30 p.m.

Krishnamurthypuram Sri Rama Mandira: Sri Ramanavami celebrations, Sri Rama Pattabhisheka, 10 a.m.; music festival, bhajans by Sri Shankar Jayanati Sabha, 6 p.m.; devotional songs by Nagamani Sanskrutika Sangha, 7 p.m.

Bhagini Seva Samaj and Cultural Trust: Sri Ramothsava, concert by Vidushi L. Archana and party, trust premises, Krishnamurthypuram,

6 p.m.

Sri Seetharamaswamy temple: Sri Ramanavami celebrations, procession, special puja, 7.30 a.m.; felicitation to scholars, temple premises, Sita Vilas Road, 6.30 p.m.

Sri Ramaseva Mandali: Sri Ramothsava, saxophone concert by Vidwan Guruprasad and party, Sri Shankarnarayana Swami temple, Chamundipuram, 7 p.m.

Sri Ramabhyudhaya Sabha: 123 Sri Ramanavami celebrations, concert by Vidwan S.R. Vinay and Vidwan Krishnaprasad, temple premises, Srirampet, 6 p.m.

Vasundhara Performing Arts: Natarajaothsava 2013, M.G. Krishnan, Vice-Chancellor, KSOU, inaugurates, Bharatanatyam by Sandesh Bhargav of Hyderabad, Kuchipudi by Gururaj of Bangalore, Jaganmohan Palace, 6 p.m.

Bharateeya Samskruthi Vidya Kendra: Discourse by K. Keshavmurthy, Sri Matha Satsanga, 3228, 3rd Main, 3rd Cross, G Block, Kanakadasa Nagar, 5.30 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL