Belgaum

Kannada Sahitya Parishat: Pracheen Kavi-Kavya Chintana Male, Madiwaleshwar Swami, Rajguru Kalmath, Kittur, graces; the former Belgaum district KSP president Basavaraj Jagjampi inaugurates; V.S. Mali (Harugeri) speaks on ‘Sanchi Honnammana Hadibadeya Dharma’; gamaka by L. Triyambakeshwar Shastry (Sankeshwar) and gamaka analysis by L.V. Patil (Sankeshwar); Kannada Sahitya Bhavan, 3.30 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL