Mysore

Bharatiya Samskruti Vidya Kendra: K. Keshavamurthy renders discourse on ‘Sri Lalitasahasranama Stotra Bhashya', Sri Matha Satsanga, No. 3228, 3rd main, 3rd cross, ‘G' Block, near Mahamane Circle, Kanakadasanagar, 5.30 p.m.

Prajapita Brahmakumari Eshwariya Vidyalaya: Rajayoga Dhyana camp, opposite St. Thomas School Park, Vishveshwaranagar, 6.30

Sri Yoganarasimha Swamy Temple: Amavasya puja celebrations, ‘Abhisheka' and special puja to Sri Yoganarasimha Swamy, I Stage, Vijayanagar, 7.30 p.m.

SBRR Mahajana First Grade College: Indo-Russia cultural exchange programmes, AVC Hall, college premises, Jayalakshmipuram, 3 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL