KANNADA

Modalasala: Suchitra (2440467) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Shri Nagashakti: Jyoti (2424660) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.;

Mylari: Central (2423108) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Boss: Ramakanthi (2423494) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.; Amarashree (Moodabidri 08258-236393) 10.30 a.m., 2 p.m., 5.30 p.m., 9 p.m.

Veera Madakari: Roopavani (2423199) 10 a.m.,

Eradane Maduve: Nataraj (Surathkal, 6511081) 11 a.m., 2.30 p.m., 6.15 p.m., 9.30 p.m.

Super: Nakshatra (B.C. Road 08255-234620) Screen I 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.; Big Cinemas 1.45 p.m., 6.45 p.m.

Veera Parampare: Nakshatra Screen II 10.30 a.m., 4.30 p.m.

Jackie: Nakshatra Screen II 10.30 a.m., 1.30 p.m., 7.15 p.m.

HINDI

No One Killed Jessica: Big Cinemas 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m., 10 p.m.

Yamla Pagla Deewana: Big Cinemas 10.15 a.m., 3.45 p.m., 6.45 p.m., 9.45 p.m.

Turning 30: Big Cinemas 1.15 p.m., 5 p.m., 10 p.m.

Band Baaja Barat: Big Cinemas 10.45 a.m.

ENGLISH

The Green Hornet: Big Cinemas 12 p.m., 2.30 p.m., 7.30 p.m., 9.45 p.m.

Devil: Big Cinemas 10 a.m.

Gulliver's Travels: Big Cinemas 4.45 p.m.

TELUGU

Yamadu: Aruna (Puttur 08251-230315) 11 a.m., 2 p.m., 6 p.m., 9 p.m.;

Ragada: Prabhath (2440467) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

TAMIL

Kavalan (from Saturday): Platinum (2427126) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Antharangam: New Chitra (2496337) 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Udupi

KANNADA

Mailari: Kalpana (4294266) 10.15 a.m.; 1.30 p.m.; 4.30 p.m.; 7.30 p.m.

Boss: Alankar (2523762) 10.15 a.m.; 1.30 p.m.; 4.30 p.m.; 7.30 p.m.

Naariya Seere Kadda: Diana (2521934) 10.15 a.m.; 1.30 p.m.; 4.30 p.m.; 7.30 p.m.

TAMIL

Manmathan Ambu: Gitanjali (2520668) 10.15 a.m.; 1.30 p.m.; 4.30 p.m.; 7.30 p.m.

HINDI

Yamla Pagla Deewana: Ashirwad (2580078) 10.15 a.m.; 1.30 p.m.; 4.30 p.m.; 7.30 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL