Sri Lalita Peetham: Sarannavaratri celebrations, M Subba Rao’s discourse on Sri Lalitadevi, 6.30 p.m.; devotional music programme by Sangeeta Janakulam Bhajana Mandali, 5.30 p.m.; Peetham premises, Lalitanagar.

Sri Durgalamma temple: Sri Saraswathi Devi alankaram, Velampeta, near Poorna Market.

Veda Dharma Samrakshana Sabha: Sarannavaratri rituals begin at 7 a.m., discourse by MRL Rao, 7 p.m., Sri Krishna Mandir, Sitammadhara.

Sri Sai Gurukula Gurudatta Vihar: Sri Lalitha Rajeswari, Durga Kalaratri, Dattatreya, Shirdi Sai Sahita Sri Satya Sai Baba Archana, havanam, Managala neerajanam.

Bhabatharini Matha temple: Devi navaratri, Kotikumkumarchana, 9 a.m., 3.30 p.m.; Kuchipudi recital, 6 p.m.

Shirdi Saibaba Spiritual Trust: Navaratri mahotsavams, poojas begin at 7 a.m., Annamacharya keertanas by Chaitanya Brothers, NE Layout, Sitammadhara, 7 p.m.

Sri Sarada Peetham: Sarannavaratri, poojas begin from 7.30 a.m., China Mushidivada.