Sri Lalita Peetham: Sarannavaratri celebrations, M Subba Rao’s discourse on Sri Lalitadevi, 6.30 p.m. Classical music by Perri Venkatalakshmi, 5.30 p.m., Peetham premises, Lalitanagar.

Sri Durgalamma temple: Sarannavaratri, lakshapushparchana, Velampeta, near Poorna Market.

Veda Dharma Samrakshana Sabha: Sarannavaratri rituals begin at 7 a.m., discourse by MRL Rao, 7 p.m., Sri Krishna Mandir, Sitammadhara.

Sri Sai Gurukula Gurudatta Vihar: Sarannavaratri, Sata Chandipurvaka atirudrayaga sahita koti kumkumarchana, 41{+s}{+t}Vedapurusha Saptahajnana Yajnam, Sri Venkateswara Kalyanam, TTD Kalyanamandapam, MVP Colony.

Bhabatharini Matha temple: Devi navaratri, Kotikumkumarchana, 9 a.m., 3.30 p.m, R.K. beach road.