Visakha Sahithi: Samskruti Nyayalu-Adhyathmika Viseshalu at Lalitha Peetam at 6.30 p.m.

Sri Rama Navami: Festival celebration at MVP double road, plot No 212, Sector-6, 6 p.m.

Sri Sita Ramula Kalyanotsavam: Celebration at Veda Dharma Rakshana Sabha Hall, Seethammadara north extension, 9.18 a.m.

International Society for Krishna Consciousness: Celebration of Rama Navami festival, Sagarnagar, 9.30 a.m.

Sri Shirdi Sai Baba Temple: Sita Ramula Kalyanam, Seethammadhara, 10 a.m.