Kadapa District Brahmana Sanghala Samakhya and several Brahmana Sanghams will organise ‘Karthika Vana Bhojana Mahotsavam’ at Pushpagiri pilgrim centre in Vallur mandal on December 8.

- Special Correspondent