The 991st jayanthi of Bhagavad Ramanuja will be celebrated at Sri Ramanuja Peetham in MVP Colony and Kalabharathi auditorium from Friday to Sunday under the aegis of Sri Tridandi Rangaramanuja Jeeyar.