PALAKKAD

Brahmin Educational Society: Annual cultural programme `Vedamarga Bodhaka Sree Ramakatha Sara Varshe,' discourse on `Kapila Upadesam, Gajendramoksham' by N. Vaidyanatha Deekshithar, 6 p.m.

Sree Sathyasai Seva Organisation: Narayana Seva, children's ward, District Hospital, 11 a.m.; Veda Parayanam and Sai Bhajana, Sai Samithy Hall, Chandra Nagar, 6 p.m.; Puduppariyaram, 5.45 p.m.; Olavakkode, 6 p.m.; Sai Mandir, Puthur, 5.15 p.m.