Sree Sathyasai Seva Organisation: Narayana Seva, Children's ward, District Hospital, 11 a.m.; Veda parayanam and Sai Bhajana, Sai Samithy Hall, Chandranagar, 5 p.m; Olavakkode, 6 p.m.; Sai Mandir, Puthur, 5.15 p.m.

Janaferi Kathakali Kendram, Chuduvalathur Maha Shiva Temple: Kathakali performance, story Keechakavadham, 9.30 p.m.