Sri Ramayana Pravachana Mahayagna Nirvahana Sangham: Pravachanam on Sri Ramayanam by Sriman B.E. Nagendra Prasad Acharya, Sri Sankara Matham, 6.15 p.m.

Sri Lalitha Peetham: Sri Devi Vasantha Navaratrotsavamulu, Raagasudha by Naimishagiri and K. Sravya (5.30 p.m.), Pravachanam on ‘Mandodari’ (6.30 p.m.), Peetham premises, Lalithanagar.

Sri Trimurtika Venkateswara Alayam: Vasantha Navaratra mahotsavamulu, Ashtottara Satanamarchana (6 a.m.), Kumkumarchana (6 p.m.), temple premises, H.B. Colony Road, Seethammadhara.

Sri Sitaramachandra Swamy Temple: Pushkarotsava maha kumbhabhisheka varshikotsavam (6 a.m.), Divyaprabandha Sevakaalam (5 p.m.), temple premises, Pithapuram Colony.

Vintage Visakha: Presentation of Ugadi Puraskaramulu for senior scholars, H.No.45-40-36/1, Akkayyapalem Main Road, 5.30 p.m.

BJP: Meeting, North Andhra MP and MLA candidates participate, State in-charge and MP Prakash Javdekar chief guest, Hotel Royal Fort, 11 a.m.

Sailors Maritime Academy: National Maritime Day celebrations, beach cleaning programme, R.K. Beach, 2 p.m.

Utkal Sanskrutika Samaj: Orissa State Formation Day celebrations, Orissa food festival, Samaj premises, near All India Radio Station, 6.30 p.m.

Utkal Samaj: Utkal Divas celebrations, staging of Sambalapuri dance (Rangabati fame), Lalitha Kala Mandir, Shipyard Colony, Scindia, 7 p.m.

Visakha Music Academy: Music and dance feature on the eve of Sri Rama Navami, vocal recitals by K. Saraswati Vidyardhi (6.30 p.m.); by Pantula Rama (7.50 p.m.), Kalabharati Auditorium.