Satavahana College: `Mini-Sankranti Sambaralu', Satavahana College, 7.30 a.m. to 1 p.m.

Jan Sikshan Sansthan: Mahila Utsav-2007, Jan Sikshan Sansthan, Moghalrajapuram, 11 a.m. to 8 p.m.

Montessori Mahila College of Education: Annual day celebrations, Montessori Mahila College of Education, MG Road, 2 p.m.