Charminar by Jayant Kaikini

Ankita Pustaka, Rs. 120

Sri Krishnavatarada Koneya Galigegalu by

K.S.Narayanacharya

Lokashikshana Trust, Rs.90

Samudyata by K.V.Iyer

Vasanta Prakashana, Rs.140

Ramayana Mahabharatadalli Atmahatye by

R.A. Bhide,

Translated by Virupaksha Kulakarni

Bhagyalakshmi Prakashana, Rs.200

Mankutimmana Kagga-Tatparya by Srikant

Srikant Prakashana, Rs.100

Karunalu Baa Belake by Dr. Gururaja Kulkarni

Vyasa Prakashana, Rs.125

Lekha-Loka by: Dr. Vijaya Dabbe

Karnataka Lekhakiyara Sangha, Rs.100

Sidhartha by Hermen Hess, Translated by

Jahona

Manava Prakashana, Rs.60

Kannada Chaluvali Itihasa by: Janagere

Venkataramaiah

Bangalore Nagara Jilla Kannada Sahitya Parishat,

Rs.200

Jung Nama by: S.L. Srinivasamurthy

MVJK Trust, Rs.250

Courtesy: Ankita Pustaka

Contact: 080-26617100