Aalada Marada Kelage by R.K. Narayan, translated by Dr. H. Ramachandraswamy, Prism Books, Rs. 115

Bodhiya Belakinalli by Prof. S.K. Ramachandra Rao, Surama Prakashana, Rs. 100

Mining Mafia by Pratap Simha, Sahitya Prakashana, Rs. 120

Soofi Santaru by Phakir Muhammad Katpadi, Ankita Pustaka, Rs. 195

Kanakopanishat by Bannanje Govindacharya, Kanakadasa Adhyayana Peetha, Rs. 150

Swapna Saraswata by Gopalakrishna Pai, Bhagyalakshmi Prakashana, Rs. 275

Raitaru by Dr. Timmanahalli Venugopal, Dhatri Pustaka, Rs. 230

Tapaswini by K.M. Munshi, translated by B.S. Rukkamma, Bharatiya Vidya Bhavan, Rs. 320

Haadu Huttida Samaya by A.R. Manikant, Neelima Prakashana, Rs. 125

Sri Krishnakarnamrutam by Srinivasa, M.V.J.K. Trust, Rs. 180

COURTESY: ANKITA PUSTAKA

PHONE: 080-26617100