Tudiyembo Tudiyalli by Raghavendra Patila, Ananda Kanda Granthamala, Rs. 300

Yantragalannu Kalachona Banni by Prasanna, Ontidani Prakashana, Rs. 140

Vimarsheya Vimarshe by K.P. Poornachandra Tejaswi, Pustaka Prakashana,

Rs.150

Jeevayana by S. Manjunath, Ankita Pustaka, Rs. 50

Bichida Jolige by Dr. Sa. Ja. Nagalotimath, Sahitya Prakashana, Rs. 150

Amma Helida Entu Sullugalu by A.R. Manikanth, Neelima Prakashana, Rs. 80

Bharatiya Behugara Pakistanadalli by Mohanlal Bhaskar, translated by D.N. Srinath, Soumya Prakashana, Rs. 90

Chandiranetake Ooduvanamma by Pushpa Nagatihalli, Abhivyakti, Rs. 100

Karisiriyana by K.N. Ganeshaiah, Sahitya Bhandara, Rs. 150

Bharatada Nadigalu by T. Girija, Niharika Prakashana, Rs. 350

Couresty: Ankita Pustaka

Phone: 080-26617100