Nanna Kathe by Kamala Das, translated by Dr. Poornima Bhat, Hemanta Sahitya, Rs. 100

Kshanahottu Aanimuttu-3 by S. Shadakshari, Ramanashri Prakashana, Rs. 80

Noorentu Maatu-3 by Vishveswara Bhat, Ankita Pustaka, Rs. 95

Matte Matte Brecht by U.R. Ananthamurthy, Aharnishi Prakashana, Rs. 100

Devarugala Rajyadalli by Boluvaru Muhammad Kuinh, Pragati Graphics, Rs. 80

Alahala Hennu Makkalu by Sara Joseph, translated by Parvati G. Ithal, Navakarnataka Publications, Rs. 100

Phoolan Devi by N.S. Shankara, Akshara Mantapa, Rs. 180

Yaavudu Charitre by M.V.R. Shastry, translated by Babu Krishnamurthy, Dravida University, Kuppam, Rs. 200

Uttarayana Mattu… by H.S. Venkatesh Murthy, Ananda Kanda Granthamala, Malladihalli, Rs. 100

Kaladiggajaru by N. Marishamachar, C.M.N. Prakashana, Rs. 300

Courtesy: Ankita Pustaka

Phone: 080-26617100